BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ NEDİR?? (ONE BELT ONE ROAD)

İpek yolu yeniden canlanıyor, Çinden çıkan tren yolu Avrupanın merkezi şehirlerine 10-20 gün gibi kısa...