Bilginin, fikirlerin, yeni teknolojilerin, yeni ürünlerin büyük bir hızla ve neredeyse tüm dünya da aynı anda üretildiği, tüketildiği, pazarlandığı yepyeni bir döneme girildi internetin keşfiyle. Dünyayı hiç şüphesiz daha çok Küreselleştiren bu network, binlerce yıl bir biçimde izole kalmış, kendine özgü yanları bulunan birçok kültürü, milleti, coğrafyayı geri dönülemez biçimde etkiledi son 30 yılda. Dünya belkide bir daha asla eski dünya olamayacak. Böyle bir dönemde bizler gibi hem o izole zamanların lokal kültürünün, yaşamının tadını almış hemde bir biçimde cep telefonundan bilgisayara, internetten televizyona yesyeni teknolojilerin ilk kullanıcısı olma bahtsızlığını yaşamış kimselere büyük bir rol düşüyor. Eski ile yeniyi uzlaştıracak, bir potada eritip özümseyecek olanlar şüphesiz ki bizleriz. Dünyanın neresinde olursa olsun 70 li yılların sonlarında doğmuş ve şu an orta yaşlı insanların tamamı iştigal ettikleri meslek her ne ise , o işte bahsettiğim özümsemeyi, entegrasyonu yapmak bunun sağlıklı işleyişini sağlayacak yol ve yöntemleri ortaya koymak, sonraki kuşaklarla paylaşmak zorunda. Bu düşüncelerle “Dış Ticaret” hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak adına yola çıktık Fuar Turk ailesi olarak. Kendine özgü bir terminolojisi olan , ticaretin bu küresel formu ne yazık ki toplumumuzda pek bilinmiyor. İnsanların itlahat-ihracat kelimelerinin anlamını dahi net bilmediği bir toplumda hergün , her an binlerce kalem ithal ürün tüketiyoruz.

 

Kıtaların kavşağında
mucizelerle dolu bir
Ülke: Türkiye